کلید های طلایی در استراژی دیجیتال مارکتینگ

کلید های طلایی در استراژی دیجیتال مارکتینگ

استفاده از استراژی دیجیتال مارکتینگ در حوزه ی کسب و کار های اینترنتی بسیار حائز اهمیت است. استراتژهای دیجیتال مارکتینک بیشتر به جهت رشد و توسعه ی یک کسب و کار میپردازد. در ابتدای شروع از بازاریابی دیجیتال از روش آزمون و خطا استفاده میکنند زیرا که روش های رسیدن به استراتژی مشخص بازاریابی دیجیتال […]

تاثیرات روابط عمومی دیجیتال در کسب و کار

تاثیرات روابط عمومی دیجیتال در کسب و کار

روابط عمومی دیجیتال در واقع استفاده از روابط عمومی سنتی مطابق با قوانین بازاریابی محتوا، رسانه های اجتماعی و موتور های جست و جوی گوگل است. به طورکلی اهداف روابط عمومی سنتی و دیجیتال یکسان میباشد اما روش های رسیدن به اهداف در این دو روابط و شیوه ی عملکرد آن هاست که باهم تفاوت […]